Օգնություն աշխատանքային իրավունքի և աշխատողի փոխհատուցման ձեր բոլոր կարիքների հետ կապված հարցում

Մեր իրավաբաններն իրենց պրակտիկան նվիրել են Լոս Անջելեսի տարածքի աշխատողներին՝ ապահովելու իրավական օգնության ստացումը, որը նրանց անհրաժեշտ է, երբ գործերն սխալ ընթացք են ստանում աշխատավայրում։ Մենք կարգավորում ենք աշխատավայրում խտրականության դրսևորման, ինչպես նաև գործերի, այդ թվում՝ աշխատավարձին և աշխատաժամին, և աշխատանքային հարաբերությունների անօրինական դադարեցմանն առնչվող պահանջները։

Ի լրումն աշխատանքային իրավունքի մեր պրակտիկայի, մենք նաև աջակցում ենք փոխհատուցման պահանջներով տուժած աշխատողներին։ Նույնիսկ եթե ձեր նախնական պահանջը մերժվել է, մենք կարող ենք վերանայել ձեր գործը և որոշել, թե արդյոք բողոքարկումը կարող է ձեզ հաջողության հնարավորություն տալ։